Vizoni ka karakterin e saj që së pari të pretendohet në ritjen e vetëdijes së nxënsëve që ato paralelisht të shkojn me etapat e zhvillimit vizionare të tyre në procesim edukativo arsimorë si në zbatimin dhe realizimin e programeve mësimore ku tek nxënsit të pranohen dhe të zbatohen paralelisht me ndryshimet që rrjedhin.

Fati që kuadri edukativo arsimor ështe mbi 80% i kualifikuar gjë e cila është për realizimin e këtyre kërkesave dhe shpresojm që në të ardhmen që të motivohemi edhe më tepër në zbatimin e reformave gjë e cila ështe obligim i institucionit që të shkoj permanent me ndryshimet.