Emri Mbiemri dhe Lënda   Emri Mbiemri dhe Lënda
1. Huzije Gjureci-grup klasor 1. Vjollca Zulbehari- grup klasor
2. Adile Idrizi-grup klasor 2. Muzafer Murtezani- grup klasor
3. Veap Bakiu-grup klasor 3. Xhezmi Ademi- grup klasor
4. Bislim Bakiu-grup klasor 4. Avni Hoxha- grup klasor
5. Nusret Kovaçi-grup klasor 5. Lirije Ejupi- grup klasor
6. Lindita Krosi-grup klasor 6. Rafiz Pajaziti- grup klasor
7. Ismail Kovaçi-grup klasor 7. Shefket Pajaziti- grup klasor
8. Nuri Hoxha- grup klasor 8. Isamedin Iseni- grup klasor
9. Ali Bakiu- grup klasor 9. Beçir Murtezani-gj.Shqipe
10. Shaban Kovaçi- grup klasor 10.   s Gjulizar Murtezani-gj.Shqipe
11. Teuta Krosi-gj.Shqipe 11. Vasfi Murtezani-gj.Maqedone
12. Gjullsuma Dasiq-gj.Maqedone 12. Zana Ameti-gj.Angleze
13. Aneta Gievska-gj.Maqedone 13. Faton Zendeli-gj.Angleze
14. Linda Kovaçi-gj.Angleze 14. Mujadin Limani-gj.Angleze
15. Arsim Hoxha-gj.Angleze 15. Blerim Bakiu-gj.Frenge
16. Adis Hoxha-gj.Frenge 16. Xhemali Xhika-matematike
17. Xhemail  Ismani-matematikë 17. Ilir Arifi-histori/gjeografi
18. Nizafete Osmani-matematikë

 

18. Rushit Ramadani-biologji/kimi
19. Fari Ramaeti-histori 19. Refet Shabani-b.a.t
20. Fikrije Krosi-gjeografi 20. Mirjeta Murtezani-informatikë
21. Mexhdi Ismani-biologji 21. Bujar Kovaçi-arsim fizikë
22. Qamil Haxhiu-b.a.t 22. Lulzim Murtezani-grup klasor
23. Ramadan Stafa-arsim figurativ 23. Izmet Bislimi-përgjegjës
24. Burim Kovaçi-arsim fizikë 24. Naser Murtezani-pastrues
25. Arlinda Ismaili-muzikë 25. Jusuf Fejzulla-pastrues
26. Garip Duraku-etikë dhe  religjion 26. Resul Ismani-pastrues
27. Merita Bakiu-gj.Shqipe 27.  
28. Fetish Bakiu-nikoqir 28.  
29. Vebush Gjureci-pastrues 29.  
30. Rasim Haxhiu-pastrues 30.  
31. Agim Stafa-pasrtues 31.  
32. Xhezair Ismani-pastrus 32.  
33. Fisnik Kovaçi-bibliotek 33.