Ramadan Kovaçi i lindur më 02.07.1959 në f.Rashçe, shkollimin fillorë e kreu në fshatin Rashçe në vitin 1974 kurse shkollën e mesme në Gjimnazin “Zef Lush Marku”-Shkup në vitin 1978 pastaj vazhdoj studimet në akademin pedagogjike-grupin klasor ku i mbaroj studimet në vitin 1983,pastaj vazhdoj fakultetin pedagogjikë në vitin 2002 mbaroj studimet si profesor i grupit klasor.

Prej vitit 1978 u punësua në shkollën fillore “Drita” f.Rashçe si arsimtarë dhe më 05.12.2001 u emrua si drejtor i shkollës dhe ka udhëhequr 3 mandate deri më 11.2014 prej vitin 2014 ka ushtrua detyren e zavëndës drejtorit  deri më 01.01.2018 dhe  prej 02.01.2018 është emruar si drejtor.