• HISTORIKU

  Sipas informatave të marra prej njerzëve më të vjetër të fshatit dhe deklaratës së...

 • MISIONI

  Të ritet cilësia procesit edukativo- arsimor,plotsimi i kuadrave me arsimatarë adekuat për...

 • VIZIONI

  Vizoni ka karakterin e saj që së pari të pretendohet në ritjen e vetëdijes së nxënsëve...

 • SHKOLLA PERIFERIKE

  Shkolla periferike në fshatin Kopanicë ka filluar prej vitit 1947-48 ku mësimi ështe mbajtur...

Llogaria përfundimtare 603
Llogaria përfundimtare 787
Llogaria përfundimtare 903

99
NXËNËS
99
ARSIMTARË
99
PARALELE
99
SHKOLLA PERIFERIKE

SHKOLLA

Shkolla si institucion e ka të perpiluar programen vjetore të shkollës bashkarisht me statutin dhe programin zhvillimorë të saj, stafi pedagogjik i shkollës bën perpilimin paraprak të kërkesave dhe nevojave të cilat rrjedhin ku ato shkojn në zbatim dhe realizim, një ndër ta është pregaditja profesionale e arsimtarëve të cilët marin pjesë në seminare të ndryshme aty ku hasen ndryshimet në perputhshmëri me progarmen mesimore...

DREJTORI

Ramadan Kovaçi i lindur më 02.07.1959 në f.Rashçe, shkollimin fillorë e kreu në fshatin Rashçe në vitin 1974...

Nd.DREJTOR

 RAFIZ KOVAÇI - Ndihmës Drejtor

SEKRETAR

 NURI RAMANI - Sekretar

PEDAGOG

 UMIANA POLIKU - Pedagoge